DSC02296

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSC00862

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D

2019 年初要來跟大家分享一下去年最開心的變美計畫之一 接髮分享

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 DSC01015

老徐漢糙雖然看起來勇健

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00612

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00864

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00220

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DJI_0280

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00414

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00365

文章標籤

徐酸酸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()